Det finns en sjökarta över Malgomaj

Kartan upprättades 1995 och är i skalan 1:50 000. Kartan finns att köpa av kassören i klubben

Östra delen av Malgomaj

Västra delen av Malgomaj